Now showing items 2402-2421 of 22618

  • Âsafî Dal Mehmet Çelebi`nin Cezîre-i Mesnevisi (İnceleme-metin) 

   Sonuş, Danyal (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Mevlana yaşadığı dönemden beri öğretileriyle çevresini aydınlatmış, sadece bir dönem değil, tesirini her dönem hissettirmiş mutasavvıf bir şairdir. Bu eserin manalarına vakıf olup bu öğretilerden diğer insanların da istifade ...
  • Âsafî Dal Mehmet Çelebi`nin Cezîre-i Mesnevisi (İnceleme-metin) 

   Sonuş, Danyal (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Mevlana yaşadığı dönemden beri öğretileriyle çevresini aydınlatmış, sadece bir dönem değil, tesirini her dönem hissettirmiş mutasavvıf bir şairdir. Bu eserin manalarına vakıf olup bu öğretilerden diğer insanların da istifade ...
  • Âsafî Dal Mehmet Çelebi`nin Cezîre-i Mesnevisi (İnceleme-metin) 

   Sonuş, Danyal (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Mevlana yaşadığı dönemden beri öğretileriyle çevresini aydınlatmış, sadece bir dönem değil, tesirini her dönem hissettirmiş mutasavvıf bir şairdir. Bu eserin manalarına vakıf olup bu öğretilerden diğer insanların da istifade ...
  • Âsafî Dal Mehmet Çelebi`nin Cezîre-i Mesnevisi (İnceleme-metin) 

   Sonuş, Danyal (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Mevlana yaşadığı dönemden beri öğretileriyle çevresini aydınlatmış, sadece bir dönem değil, tesirini her dönem hissettirmiş mutasavvıf bir şairdir. Bu eserin manalarına vakıf olup bu öğretilerden diğer insanların da istifade ...
  • Âşık Cinasî`nin hayatı, sanatı ve şiirleri 

   Kolukisa, Hamza (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Türk milletinin tarihi ile yaşıt olan Türk âşıklık geleneği, Türk dili, edebiyatı, kültürü ve sanatının en temel unsurlarından biridir. Türk milletinin var olduğu her mekân ve devirde sürekliliğini devam ettiren bu geleneğin ...
  • Âşık Cinasî`nin hayatı, sanatı ve şiirleri 

   Kolukisa, Hamza (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Türk milletinin tarihi ile yaşıt olan Türk âşıklık geleneği, Türk dili, edebiyatı, kültürü ve sanatının en temel unsurlarından biridir. Türk milletinin var olduğu her mekân ve devirde sürekliliğini devam ettiren bu geleneğin ...
  • Âşık Cinasî`nin hayatı, sanatı ve şiirleri 

   Kolukisa, Hamza (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Türk milletinin tarihi ile yaşıt olan Türk âşıklık geleneği, Türk dili, edebiyatı, kültürü ve sanatının en temel unsurlarından biridir. Türk milletinin var olduğu her mekân ve devirde sürekliliğini devam ettiren bu geleneğin ...
  • Âşık Cinasî`nin hayatı, sanatı ve şiirleri 

   Kolukisa, Hamza (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Türk milletinin tarihi ile yaşıt olan Türk âşıklık geleneği, Türk dili, edebiyatı, kültürü ve sanatının en temel unsurlarından biridir. Türk milletinin var olduğu her mekân ve devirde sürekliliğini devam ettiren bu geleneğin ...
  • Âşık Çelebi`nin Zeylü`ş-Şakâiki`n-nu`mâniyye adlı eseri 

   Öztürk, Mehmet (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-03-03)
   Taşköprizâde'nin eş-Şakâiku'n-nu'mâniyye'sine Âşık Çelebi tarafından yazılan Zeylü'ş-Şakâiki'n-nu'mâniyye adlı eseri üzerinde yapılan bu çalışma bir giriş ve üç bö-lümden oluşmaktadır. ...
  • Âşık Çelebi`nin Zeylü`ş-Şakâiki`n-nu`mâniyye adlı eseri 

   Öztürk, Mehmet (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-03-03)
   Taşköprizâde'nin eş-Şakâiku'n-nu'mâniyye'sine Âşık Çelebi tarafından yazılan Zeylü'ş-Şakâiki'n-nu'mâniyye adlı eseri üzerinde yapılan bu çalışma bir giriş ve üç bö-lümden oluşmaktadır. ...
  • Âşık Çelebi`nin Zeylü`ş-Şakâiki`n-nu`mâniyye adlı eseri 

   Öztürk, Mehmet (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-03-03)
   Taşköprizâde'nin eş-Şakâiku'n-nu'mâniyye'sine Âşık Çelebi tarafından yazılan Zeylü'ş-Şakâiki'n-nu'mâniyye adlı eseri üzerinde yapılan bu çalışma bir giriş ve üç bö-lümden oluşmaktadır. ...
  • Âşık Çelebi`nin Zeylü`ş-Şakâiki`n-nu`mâniyye adlı eseri 

   Öztürk, Mehmet (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-03-03)
   Taşköprizâde'nin eş-Şakâiku'n-nu'mâniyye'sine Âşık Çelebi tarafından yazılan Zeylü'ş-Şakâiki'n-nu'mâniyye adlı eseri üzerinde yapılan bu çalışma bir giriş ve üç bö-lümden oluşmaktadır. ...
  • Âşık tarzı şiir geleneğinde divani türü üzerine bir araştırma 

   Balkaya, Adem (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Âşık tarzı şiir geleneğinde, henüz tartışmasız olarak kabul gören, şekil ve tür tasnifi bulunmamaktadır. Kimi araştırmacılar, âşık şiirinde şeklin olmadığını, yalnızca türden bahsedilebileceğini söylerken, kimileri de ...
  • Âşık tarzı şiir geleneğinde divani türü üzerine bir araştırma 

   Balkaya, Adem (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Âşık tarzı şiir geleneğinde, henüz tartışmasız olarak kabul gören, şekil ve tür tasnifi bulunmamaktadır. Kimi araştırmacılar, âşık şiirinde şeklin olmadığını, yalnızca türden bahsedilebileceğini söylerken, kimileri de ...
  • Âşık tarzı şiir geleneğinde divani türü üzerine bir araştırma 

   Balkaya, Adem (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Âşık tarzı şiir geleneğinde, henüz tartışmasız olarak kabul gören, şekil ve tür tasnifi bulunmamaktadır. Kimi araştırmacılar, âşık şiirinde şeklin olmadığını, yalnızca türden bahsedilebileceğini söylerken, kimileri de ...
  • Âşık tarzı şiir geleneğinde divani türü üzerine bir araştırma 

   Balkaya, Adem (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Âşık tarzı şiir geleneğinde, henüz tartışmasız olarak kabul gören, şekil ve tür tasnifi bulunmamaktadır. Kimi araştırmacılar, âşık şiirinde şeklin olmadığını, yalnızca türden bahsedilebileceğini söylerken, kimileri de ...
  • Âyetlerde dua üslubu 

   Süleyman, Muhammet Süheyb (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Kur'ân-ı Kerimin indirildiği dönemde, Arap toplumunda sözlü edebiyat altın çağını yaşamaktaydı, bu edebiyat içinde önem arz eden bir alt konu da belagatti. Hitap ettiği kimselere göre, münasip ve tam yerinde düzgün ...
  • Âyetlerde dua üslubu 

   Süleyman, Muhammet Süheyb (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Kur'ân-ı Kerimin indirildiği dönemde, Arap toplumunda sözlü edebiyat altın çağını yaşamaktaydı, bu edebiyat içinde önem arz eden bir alt konu da belagatti. Hitap ettiği kimselere göre, münasip ve tam yerinde düzgün ...
  • Âyetlerde dua üslubu 

   Süleyman, Muhammet Süheyb (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Kur'ân-ı Kerimin indirildiği dönemde, Arap toplumunda sözlü edebiyat altın çağını yaşamaktaydı, bu edebiyat içinde önem arz eden bir alt konu da belagatti. Hitap ettiği kimselere göre, münasip ve tam yerinde düzgün ...
  • Âyetlerde dua üslubu 

   Süleyman, Muhammet Süheyb (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Kur'ân-ı Kerimin indirildiği dönemde, Arap toplumunda sözlü edebiyat altın çağını yaşamaktaydı, bu edebiyat içinde önem arz eden bir alt konu da belagatti. Hitap ettiği kimselere göre, münasip ve tam yerinde düzgün ...