Now showing items 1-1 of 1

    • Ibıray Altınsarin `Kel, Balalar, Okılık` (Dil incelemesi-metin-dizin) 

      Kolazli, Murat (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2020-06-22)
      Bu çalışma Kazak düşünürü Ibıray Altınsarin'in `Kel, Balalar, Okılık` adlı eseri üzerine hazırlanmıştır. Çalışma, `Giriş`, `Dil İncelemesi`, `Metin` ve `Gramatikal Dizin` olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır.Çalışmamızın ...