Now showing items 1-1 of 1

    • Abdünnafi İffet Efendi ve divanı (İnceleme-metin) 

      Gündüz, Emrah (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-12-12)
      Bu çalışma, klasik Türk edebiyatının genellikle geç dönemi olarak tanımlanan ve bitiş yüzyılı olarak kavramsallaştırılan 19. yüzyıl klasik Türk şiiri içinde, Abdünnâfi İffet Efendi (1823-1891) ve Divanı'nın edebi ...