Now showing items 1-1 of 1

    • Sultan II. Abdülhamid Döneminde Mâbeyn-i Hümâyûn ve görevleri 

      Kanat, Sedat (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-12-13)
      Sultan II. Abdülhamid döneminin en önemli kurumlarından biri, Mâbeyn-i Hümâyûn olmuştur. Padişah bu kurumu,Bâbıâlî ile eşdeğer görmüştür. Padişahın Saray'da teşkilatlandırdığı Mâbeyn'deki insanlar arasında, ilmi ...