Now showing items 1-4 of 4

  • Bursalı İbrahim Râzî Divanı 

   Elaldi, Mehmet (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2020-08-02)
   Bu çalışma, XVIII. yüzyılın sonu ile XIX. yüzyılın başında Bursa'da doğmuş ve yaşamış Bursalı İbâhîm Râzî'nin Divan'ının Konya Mevlana Müzesi'nde kayıtlı mevcut tek nüshası üzerine yapılmış bir doktora ...
  • Sivaslı İzzet Osman Divanı 

   Rashid, Ali Niyazi (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2019-08-01)
   Zengin bir geçmişe sahip olan Türk edebiyatı, günümüze kadar ulaşan eserlerin yanısıra, başta divanlar olmak üzere hala kayıp olan ve değerlendirilmeyi bekleyen sayısız eserle bir kültür hazinesidir.Bu çalışmada, 18. ...
  • (Veḳāyiʻnüvis) Sadullah Enverî Efendi ve Tarihi`nin II. cildinin metin ve tahlili (1187–1197/1774–1783) 

   Çiçek, Hikmet (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2019-10-31)
   Osmanlı Devleti'nde tarih yazıcılığı kuruluşuna nazaran geç bir tarihte başlamıştır. Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemine ait eserler mevcut olmadığı gibi bu dönemi anlatan Bizans ve Arap kaynaklarının verdiği ...
  • Yunus Edip - Şerh-i Divan-ı Şevket (İnceleme - metin) 

   Kiziltaş, Abdulkadir (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2020-05-14)
   Çalışmamızın konusu XVIII. yüzyıl şarihlerinden Yûnus Edîb'in Şerh-i Divan-ıŞevket isimli eseridir. Tek nüsha ve 373 varak olan eser talik yazı biçimi ile kalemealınmıştır. Müellif hattı olduğunu düşündüğümüz nüsha ...