Now showing items 1-1 of 1

    • Altın Orda Devleti`nin İlhanlılar ve Memlüklerle dinî münasebetleri 

      Sürücü, Merve (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2020-06-10)
      Çalışmanın amacı XIII. yüzyıl Orta Çağ tarihi seyrine yön veren önemli devletlerden olan Altın Orda, İlhanlı ve Memlükler üçgeninde cereyan eden olaylara dinin etkisini göstermektir. XIII. yüzyılın başlarında Büyük Moğol ...