Now showing items 4774-4793 of 5086

  • Wavelet dönüşümü ile doku öznitelikleri çıkarılan görüntülerin rezonans algoritması kullanılarak bölütlenmesi 

   Avci, Aykut (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-12-17)
   Doğadaki olayların bir değişim sıklığı vardır. Herhangi bir doğal olayı temsil edenişaretin genel frekansını bulabilmek için Fourier dönüşümünden faydalanılır. Ancak belirlibir anda işaretin hangi frekansa sahip olduğu ...
  • Web haritalarının bulut bilişim ile yayımlanması: Trabzon ili örneği 

   Bediroğlu, Şevket (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bulut Bilişim (BB) teknolojisinin kullanımı; veri depolama, veri görüntüleme ve veri işleme gibi konularda kullanıcılara sağladığı avantajlar sayesinde yaygınlaşmaktadır. BB'nin temel avantajları, verilere erişim için ...
  • Web içerik madenciliği ve konu sınıflandırılması 

   Gürcan, Fatih (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   İnternet çok büyük bir bilgi deposudur. İnternetteki bu bilgiler büyük olduğu kadar düzensiz ve birbirinden bağımsız oluşturulmuş bilgilerdir. Bu yönüyle web deki bilgiler tamamen, anlamlı ve işe yarayan bilgiler değildir. ...
  • Web tabanlı GNSS değerlendirme servislerinde hassas nokta konumlama tekniğinin incelenmesi 

   Najmuldeen, Aysha Gul (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-01-26)
   Günümüzde uydulara dayalı konum belirleme tekniklerinin mesleğimizde aktif olarak kullanılması, yeni ölçü yöntemlerinin ve bu ölçüleri değerlendirme programlarının geliştirilmesini kaçınılmaz kılmıştır. Bu tez çalışmasında ...
  • Web tabanlı grafik örgütleyici yazılımının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi 

   Çağlayan, Emrah (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmanın amacı bir web tabanlı grafik örgütleyici yazılımı geliştirmek ve bu geliştirilen web tabanlı grafik örgütleyici yazılımının sınıf uygulamalarına yönelik öğretmen değerlendirmelerini belirlemektir.Özel durum ...
  • Web tabanlı ingilizce öğretim materyalinin tasarımı, uygulanması ve değerlendirilmesi 

   Berigel, Muhammet (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmanın amacı ilköğretim öğrencilerine yönelik İngilizce dersi içinhazırlanan web tabanlı öğrenme materyalinin İngilizce eğitimindeki etkileriniaraştırmaktır. Web tabanlı öğrenme materyali İngilizce derslerine ek ...
  • WEB tabanlı matris laboratuarı 

   Cumhur, İshak (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Bu çalışmada elemanter matris işlemleri, matris fonksiyonları, matris ayrışım işlemleri, lineer denklem sistemlerinin çözümleri, matris özdeğer ve özvektörleri ve lineer denklem sistemlerinin çözümünü gerektiren bazı ...
  • Web tabanlı metinlerde yazarın anadilini tanımlama 

   Mohammadalipour Tofighi, Parham (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   İnternet teknolojileri ve uygulamalarının hızlı gelişimine rağmen metinsel sayfalar hala en yaygın internet ortamlarıdır. Bunun en önemli örnekleri olarak, çoğunlukla metin tabanlı olan Twitter, Facebook, vb. sosyal ağ ...
  • Web tabanlı otomasyon ve ölçme-değerlendirme yönetim sistemi: KTU Fatih Eğitim Fakültesi Örneği 

   Çelik, Zeynep (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Eğitimin önemli bir aşaması olan ölçme ve değerlendirme, kendi içinde bazı evrelereayrılmaktadır. Bu evreler, eğitimin hedeflerine göre doğru ölçmeler yapabilecek sınavlarınhazırlanması, uygulanması, kayıtlarının ayrıntılı ...
  • Web tabanlı uzaktan eğitimde ders materyali tasarımı, uygulaması ve materyal tasarım kriterlerinin belirlenmesi 

   Fiş Erümit, Semra (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   İnternet'in sağladığı etkileşimli ortam ve sınırsız bilgiye ulaşabilme gibi özellikler nedeniyle uzaktan eğitim, özellikle üniversite eğitiminde oldukça yaygınlaşmaktadır. Son yıllarda özellikle ülkemizdeki uzaktan ...
  • Web tasarımlı bir fen bilgisi materyalinin geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi 

   Taş, Erol (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Bu çalışmanın temel amacı, web tasarımlı bir fen bilgisi materyali geliştirerek, geleneksel öğretim ile web-destekli fen öğretimini metodunun ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin fen basanlarına ve bilişsel gelişimlerine ...
  • Web üzerinden PDF dokümanlarının yönetimi 

   Atalar, Celal (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Birçok kurum, kişi ve kuruluş kullandığı dokümanlar üzerinde hızlı bir erişim, yönetim ve organizasyon sağlamayı istemektedir. Bu amaçla, kullandıkları dokümanları fiziksel dosya veya klasörlerde saklamak yerine bilgisayar ...
  • Winkler temele oturan ve rijit dairesel blok aracılığıyla yüklenen biri fonksiyonel derecelendirilmiş iki tabakanın temas problemi 

   Eyüboğlu, Ayşegül (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-08-22)
   Bu çalışmada, Winkler temele oturan malzeme özellikleri ve yükseklikleri farklı biri fonksiyonel derecelendirilmiş iki tabakanın temas problemi elastisite teorisine göre incelenmiştir. Problemde üst tabaka Fonksiyonel ...
  • X ve gama ışını detektörlerinde ölü zaman düzeltmesi için modeller 

   Karabidak, Salih Mustafa (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   X veya gama ışınlarının belirlenmesinde elektronik aygıtlardan oluşan sayma sistemleri kullanılır. Ölü zaman, sayma sistemlerinde kullanılan bu elektronik aygıtların zaman sınırlılıklarından dolayı ileri gelir. Bu çalışma; ...
  • X-ışın fotogrametrisinin ortapedide üç boyutlu kullanılması 

   Karsli, Fevzi (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-11-16)
   Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarda, çeşitli meslek disiplinleri bir arada çalışma yoluna gitmektedirler ve bilimsel alanda söz konusu disiplinlerin birbirlerine ihtiyaçları oldukları aşikardır. Özellikle bu disiplinler ...
  • X-ışınlarının soğurulmasında kolimatör etkisi 

   Öztürk, Hilal (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, X-ışınlarının soğurulmasında kullanılan kolimatörlerin soğurma katsayılarına etkisi belirlendi. Deneylerde düşük, orta ve yüksek atom numaralı olmak üzere üç farklı soğurucu kullanıldı. Ölçümler iki farklı ...
  • X-ışını anjiyo görüntü dizileri ile ön plan tespitine dayalı çoklu ölçekli damar bölütleme 

   Tenekeci, Mehmet Emin (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Dünyada insan ölümlerinin en önemli sebeplerinden birisi kalp rahatsızlıklarıdır. Koroner damarların incelenmesi ve tedavisinde X-Işını anjiyografi en güvenilen yöntem olarak kullanılmaktadır. Damarların durumunun uzman ...
  • XDSL hatların çapraz gürültü altında modellenmesi ve performans anlizi 

   Kul, Hakan (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Son yıllarda DSL teknolojisi yüksek hızlı erişim teknolojisi olarak popüler olmaya başlamıştır. Bunun ana sebebi bu teknolojisinin multimedya servislerinin verilmesine olanak sağlamasıdır. DSL teknolojisi için ana problem ...
  • Y-Ba-Cu-O sisteminde süperiletkenlik 

   Terzioğlu, Cabir (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, yüksek kritik sıcaklığa ( 92 K) sahip olan süperiletkenlerden YBajCujOj.j bileşiğinin, yoğunluk, kristal- yapısı, kritik akım ve özdirenç özellikleri incelendi. Katıhal tepkime yöntemiyle hazırlanan ve etkin ...
  • Y-Ba-Cu-O süperiletkeninde termal genleşme 

   Topaloğlu, Şeref (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Bu çalışmada, KTÜ Fizik Bölümü Katıhal Fiziği Araştırma Laboratuvarmda elde edilen perovskite YBa2Cu307-;j sisteminin termal özellikleri ve yapısal faz dönüşümleri araştırıldı. 950 °C de 90 ve 24 saat sürelerle tavlanan ...