Now showing items 1-1 of 1

    • 1-Naftol`un enzimatik polimerizasyonun ve reaksiyon kinetiğinin incelenmesi 

      Aktaş, Nahit (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      IV ÖZET a-Naftol'ün enzimatik oksidatif polimerizasyonu, sulu organik çözücü aseton ortamında, oda sıcaklığında ve önceden oksijence zenginleştirilmiş kapalı bir sistemde gerçekleştirildi. Polimerizasyon süresince ...