Now showing items 1-3 of 3

  • Evrimsel operatörler ailesinin çekicileri 

   Urhan, Tuğçe (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezde yarı grupların yerel olmayan çekicileri, süreçlerin geriye doğru çeken çekicileri incelenmiş ve bunların dalga denklemine uygulaması yapılmıştır. Birinci bölümde yarı gruplar ve süreçlerle ilgili tanımlar verilmiştir. ...
  • Kuasilineer dalga denkleminin uzun zaman davranışı 

   Şen, Zehra (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-11-16)
   Bu tezde, sınırlı bölgede, bir boyutlu kuvvetli sönümlü doğrusal olmayanu_tt-u_txx-∂/∂x (u_x ^(p-2) u_x )+f(u)=g(x) (1)dalga denklemi ile sınırlı olmayan bölgede, yerel sönüm terimine sahip, bir boyutlu kuvvetli sönümlü ...
  • Yarı doğrusal levha denkleminin uzun zaman dinamiği 

   Yayla, Sema (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezde; dissipatif terime sahipu_{tt}+Δ²u+α(x)u_{t}+λu+F(u)=h(x)yarı doğrusal levha denkleminin ℝⁿ'de uzun zaman davranışı incelenmiştir. Bu tez beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde hiperbolik denklemlerin ...