Now showing items 1-1 of 1

    • Synthesis of biologically active heterocyclic compounds using ketonic Mannich bases 

      Hanashalshahaby, Essam Hamied Ahmed (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      Piridinler, kinolinler, akridinler ve bu bileşiklerin türevleri gibi azot atomu içeren heterohalkalı bileşikler hem sentetik organik kimya hem de tıbbi kimyada taşıdıkları önem nedeniyle çok büyük ilgi görmektedirler. Bu ...