Now showing items 29-48 of 5727

  • A cause and effect diagram and FAHP based methodology for the selection of quality improvement projects in healthcare 

   Shaygan, Amir (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Kalite sistemlerinde, problemlerin tanımlanması ve süreç iyileştirmede proje seçimi Altı Sigma prensibi altında gerçekleşmektedir. Bu amaçla balık kılçığı diyagramı kullanılarak projeler tanımlanabilir. Ancak, bu yöntem ...
  • A compliant suspension application to a small scale car 

   Baysal, Çağri Bekir (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-10-08)
   Sunulan tez kapsamında çift salıncaklı bir süspansiyon mekanizmasına esnek mekanizma alternatifinin eşdeğerliği değerlendirilmiştir. Referans rijit çift salıncak süspansiyon mekanizması küçük ölçekli bir model araçtan ...
  • A comprehensive experimental and computational analysis of pressure drop in pipes and fittings 

   Duman, Veda (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezin amaçları, temel akışkanlar mekaniği uygulamalarını içeren bir deney düzeneğinin tasarımını yapmak ve bu deney düzeneğini oluşturmak, ilgili deneyleri yapmak ve bu deneyleri bilgisayar yazılımları ile modellemektir. ...
  • A graph mining approach for detecting design patterns in object-oriented design models 

   Oruç, Murat (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Nesne-tabanlı tasarım kalıpları gerçek-dünya uygulamalarında sıklıkla kullanılmaktadır. Tasarım kalıpları yazılım geliştiricilerin karşılaştıkları tekrar eden problemlere ortak çözümler olduğu için, yazılım geliştiricilere ...
  • A method for selecting regression test cases based on software changes and software faults 

   Yilmaz, Uğur (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-07-02)
   Regresyon testi, değiştirilmiş bir yazılımda tüm parçaların işlevlerinin doğruçalıştığını güvence etmek için gerçekleştirilen bir test türüdür. Artan modern,çevik ve büyük kapsamlı yazılım sistemleri ile birlikte yazılım ...
  • A multi-instance based learning system for scene recognition 

   Ekiz, Ezgi (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Sahne tanıma problemi, bilgisayarlı görünün sıklıkla çalışılan alanlarından biridir. Bu problemin amacı, gözlenen bir resmin çekildiği ortama ait etiketin bulunmasıdır. Resmin içerisindeki genel mekansal düzenlemeler, ...
  • A Multi-media information management system 

   Şanlitürk, Mehmet Erol (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET ÇOK-ORTAMLI BÎR BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mehmet Erol Şanlıtürk Veri tabanı teknolojisi, 1970 ve 1995 yılları arasında topluma çok önemli katkılarda bulundu ve sıra-düzensel, ağ, ve özellikle ilişkisel veri tabanı türleri ...
  • A multicriteria preventive maintenance approach and its application in the after-sales service of a truck and bus company 

   Güner, Gürkan Güven (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-12-05)
   Otomotiv endüstrisinde hizmet veren şirketler için müşteri memnuniyetinin sağlanması, şirket prestijinin yükseltilmesi ve dolayısı ile de müşteri havuzunun genişletilerek şirket gelirinin artırılması açısından kritik öneme ...
  • A New channel allocation and routing method for communications network 

   Aykut, Mustafa (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET İletişim ağlarının tasarımı ve optimizasyonu oldukça karmaşık bir sorundur. Çelişen istemler, ortaya çıkan teknolojik ve uygulama yöntemlerindeki yenilikler bu karmaşıklığın temelini oluşturur. Deneyler ağların tasarım ...
  • A new metric for adaptive routing in mobile ad hoc networks 

   Abri Zangabad, Rahem (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Tasarsız a˘glar kendinden yapılı, hareketli d¨u˘g¨umler ile telsiz ba˘glantıların bir araya gelmesiile olus¸an a˘glardır. Bu a˘glar ¨onceden kurulmus¸, sabit bir alt yapıya sahip de˘gillerdir. Bu¨ozellikleri, onları birc¸ok ...
  • A novel microcantilever sensor system for the selective determination of antibiotics 

   Okan, Meltem (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-01-05)
   Tez çalışmasında içme suyu kaynaklarında iz miktarda bulunmaları dahi canlılar için risk olan siprofloksazin ve eritromisin antibiyotiklerinin yeni bir yaklaşım olan molekül baskılanmış polimer teknolojisi ile mikrokantilever ...
  • A Nuclear fuel cycle with complete coprocessing of uranium and plutonium in spent fuel: Flow sheet and cost analysis 

   Özdemir, Levent (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   KULLANILMIŞ NÜKLEER YAKITLARDAN URANYUM VE PLÜTONYUMUN BERABERCE GERİ KAZANILDIĞI BİR NÜKLEER YAKIT ÇEVRİMİ: AKIM ŞEMASI VE MALİYET ANALİZİ Levent Özdemir ÖZET 1000 MWe gücündeki tipik bir hafif sulu nükleer reaktörden ...
  • A Parallel programing language and its runtime environment 

   Akbaba, Reşat Enis (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   IX ÖZET Bu tezde, genişletilmiş sonlu durum makinalarını kullanan bir paralel programlama dili FSMC (Finite State Machine C) geliştirilmiştir. Dilin yaratılması sırasında, paralel yazılım dilleri araştırılmış, bu diller ...
  • A pressure monitoring system with thermoelectric energy harvesting and wireless communication feature for air induction system of vehicles 

   San, Enis Kadir (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-04-08)
   Son 20 yılda artan emisyon regulasyonları ve sürücülerin araç performansı ve yakıt tüketimi gibi konulardaki beklentileri sebebi ile, otomotiv üreticileri yeni elektronik sistemler devreye almak zorunda kalmış, dolayısı ...
  • A robust method to identify overlapping crowd motion patterns 

   Asal, Burçak (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Günümüzde kullanılan yeni kamera teknolojileri ve İnternet sayesinde milyonlarca videoya istenildiği zaman, istenilen yerden ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Bu videoların önemli bir bölümünü, dinamik sahnelerde çeşitli ...
  • A structural equation model for understanding the use of cloud by software development teams 

   Pişirir, Erhan (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-12-06)
   Bu tez, yazılım geliştirme aktivitelerinde bulut bilişim teknolojilerinin kullanımını inceleyen bir teknoloji kabul çalışmasıdır. Teknoloji kabulünü incelemek amacıyla, bu çalışmaya özgün bir model yapısının literatürdeki ...
  • A study on direct summand submodules over noncommutative rings 

   Altun Özarslan, Meltem (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-06-11)
   Halka ve modül teorisinde ilk akla gelebilecek problemlerden biri verilen nesnenin sadeleşme özelliğini incelemektir. Bu problem, ilk olarak J/'{o}nsson ve Tarski tarafından genel bir cebirsel yapı için ele alınmış ...
  • A study on perfect and regular rings 

   Aydoğdu, Pinar (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Değişmeli olmayan halkaların ve bu halkalar üzerindeki modüllerin tarihi gelişimindeki başlangıç noktalarından biri bir K cismi üzerindeki cebirlerdir. Bu cebirler, bunların idealleri ve bu cebirler üzerindeki modüller ...
  • A theoretical investigation on the adsorption of heavy metals on dye containing zeolite 

   Tüğsüz, Tuğba (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Zeolitler endüstride katalizör, adsorbent ve iyon değiştirici olarak kullanıldığı için önemli birmalzeme sınıfıdır. Moleküllerle etkileşimlerinde nano gözenekli matrix olarak da kullanılır. Bukompleks yapıların aktif uçları ...
  • A-Si1-xCx: H filmlerin TSC (thermally stimulated conductivity) ve fotoiletkenlik ölçümleri ile incelenmesi 

   Kopolbaş, Ali Osman (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   iv ÖZET Bu çalışmada, düşük oranda karbon içeren (x<0.3) hidrojenlendirilmiş amorf slllkon-karbon alaşımları (a-Siı^C^H) bir plazma biriktirme sisteminde silan (SIH4) ve metan (CH4J gazlarının bileşenlerine ayrıştırılmasıyla ...