Now showing items 1-9 of 9

  • B-manifoldların geometrisi 

   İşcan, Murat (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezde, pür Riemannian metrik tensörlerinin uygulanabildiği Tachibana operatörler teorisi kullanılmış ve paraholomorfik B-manifold incelenmiştir. Bu amaçla ilk olarak hemen hemen B-manifoldun paraholomorfik B-manifold ...
  • Cebirsel poliafinor yapılar ve liftler 

   Cengiz, Nejmi (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezde, $-Tachibana operatörü, C°° -sınıfından olan Mn manifoldunun invariyant altmanifoldu üzerindeki pür karışık tensörlere uygulandı. Ayrıca, £jj Riemann metrik tensörünün $ tensörü olması halinde indirgenmiş g^B ...
  • Diferensiyellenebilir manifold üzerinde hiperkompleks yapılar 

   Cengiz, Nejmi (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Diferensiyellenebilir manifold üzerinde hem integrallenebilir hem de integrallenemeyen poliafinor yapıların hiperkompleks cebirin izomorf olarak tasvir ettiği durumda oluşan cebirsel manifold incelendi, invariant ...
  • Fizik ve mekanikte tensör uygulamaları 

   Saraçoğlu, Ayhan (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Euclidean ve Hermit lineer uzayları gibi uzayların afin uzaylarını oluşturan izdüşüm, momentum, dönme ve yansıma tensörleri verilmiştir. Ayrıca afiniteler,homoteziler, izometriler gibi afin geometrik tensörler ve homografiler ...
  • Manifold üzerinde f-yapılar 

   İşcan, Murat (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Yüksek Lisans Tezi MANİFOLD ÜZERİNDE F- YAPILAR Murat İŞCAN Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Abdullah MAĞDEN Bu tezde, diferensiyellenebilir manifold üzerinde ...
  • Metriklerin genişletilmesi 

   Aras, Melek (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Bu tezde, bir Riemannian manifoldunun tanjant demetinde çeşitli metrikler incelenmiştir. II metriğinin TCB Christoffel sembolleri T(Mn) de indirgenmiş koordinatlara göre hesaplandı ve K eğrilik tensörünün KDCB bileşenkri ...
  • n-Euclidean uzayında sabit genişlikli eğriler 

   Akdoğan, Zülfigar (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, »-Euclidean uzayında bir eğrinin Taylor açılımı için genel formül ver ildi. Ardından Frenet formüllerinin bir integral karakterizasyonu v' = Av Cauchy probleminin çözümü yardımıyla elde edildi. Ayına »- ...
  • Tensör alanlarının tanjant demete 2. mertebeden liftleri 

   Poçan, Serdal (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezde, tensör alanlarının ve afin konneksiyonların tanjant demete 2. mertebeden liftleri incelendi.Tensör alanlarının 2( ) T Mnye indirgenmiş koordinatlara göre bileşenleri hesaplandı. Ayrıca tensör alanlarının 2( ) T ...
  • Yatay lift konneksiyonuna sahip ikinci mertebeden tanjant demetler 

   Karaca, Kübra (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezde, ilk olarak yatay lift konneksiyonuna sahip ikinci mertebeden tanjant demetin yarı-simetri özellikleri incelenmiştir. İkinci olarak yatay lift konneksiyonunun projektif Ricci tensörü tanımlanmış ve onun Ricci ...