Now showing items 1-1 of 1

    • Acil servise karın ağrısı nedeni ile başvuran gebelerin değerlendirilmesi 

      Tunç, Esra (ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi, 2018-08-06)
      Amaç: Bu geriye dönük çalışmada, Samsun ili ve çevresinden bir üniversite hastanesi acil servisine karın ağrısı nedeni ile başvuran 200 gebenin demografik, klinik, laboratuvar ve görüntüleme yöntemi özelliklerini belirleyip, ...