Now showing items 1-1 of 1

    • Gestasyonel diabet taramasında 50 gr oral glukoz tarama testinin etkinliği 

      Sagün, Murat (ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi, 2018-08-06)
      Çalışmanın amacı: Gebelikte görülen diabetin %90ına yakın bir kısmı gestasyonel diabetes mellitus (GDM)'dir, Sık görülmesi ve perinatal morbiditeyi önemli derecede etkileyebilmesi nedeniyle GDM önemli bir sağlık ...