Now showing items 1-1 of 1

    • Diyabetik nefropatide renal doppler ultrasonografi 

      Sağlam, Seher (ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi, 2018-08-06)
      ÖZET Doppler Ultrasonografi kan akım hızı ve akım karakteristiklerini araştırmada kullanılan bir inceleme yöntemidir. Böbrek fonksiyon bozukluklarının değerlendirilmesinde, belli durumlarda son derece yararlı bilgiler ...