Now showing items 724-743 of 1485

  • Jeopolitik risk endeksi ve borsa endeksi arasındaki nedensellik ilişkisi: Ortadoğu örneği 

   Erkan Kara, Alev (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-02-17)
   Bu çalışmada aralarında Türkiye'nin de bulunduğu sekiz Ortadoğu ülkesinin(Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin, Ürdün, Lübnan, Umman, Mısır, Katar ve Türkiye) 2004-2018 tarihleri arasındaki İnvesting.com web adresinden ...
  • Kadı Burhaneddin Divanı : Anlam çerçevesi 

   Sürmeli, Şahin (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZETKADI BURHANEDDIN DIVANI: ANLAM ÇERÇEVESISÜRMELI, SahinYüksek Lisans Tezi, Türk Dili ve Edebiyati ABDTez Danismani: H. Ibrahim YAKAREylül 2005, 120 SayfaMetin üzerinde çözümleme niteligi tasiyan bu çalismada anlambilimintemel ...
  • kadın hastalıkları ve doğum servislerinde yaşanan tıbbi hataların Sağlık Hukuku yönünden değerlendirilmesi 

   Sümer, Ergün (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-12)
   Bu çalışma, kadın hastalıkları ve doğum kliniklerindeki tıbbi müdahalelerintüm aşamalarında yapılan tıbbi uygulama hatalarının (malpraktis) incelenmesini içerir.Çalışmanın amacı kadın hastalıkları ve doğum alanında çalışan ...
  • Kadın yöneticilerin firma performansı üzerindeki etkisi: Türkiye`deki firmalar üzerine bir saha çalışması 

   Akkaş, İbrahim (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tez çalışmasının amacı, firma düzeyinde bir veri seti oluşturarak Türkiye'de faaliyet gösteren firmalarda çalışan kadınların yönetim süreçlerindeki durumuna ilişkin oranlar ve firmanın yaratıcı performansına ilişkin ...
  • Kadına yönelik şiddet 

   Sarici, Yilmaz (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Aile, toplumun temelini oluşturan sosyal bir kurumdur. Bir toplumun gelenek, görenek, örf ve adetleri, dili ve dininin yaşandığı en küçük topluluk olarak aileyi vermek doğru olacaktır. Toplumun temel yapısını oluşturan ...
  • Kadınları girişimci olmaya yönelten faktörler: Gaziantep ilinde bir uygulama 

   Önay, Işil (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Girişimcilik, Türkiye'de ve birçok ülkede ekonomik ve sosyal açıdan gelişmişliğin en önemli göstergelerinden biri haline gelmiştir. Tarihsel süreç içerisinde erkeklerin yanında kadınların da emeğini kullanarak ekonominin ...
  • Kadınların çalışma yaşamında karşılaştığı sorunlar: Malatya il örneği 

   Önel, Belkis (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-12-12)
   Bu araştırma, farklı çalışma koşullarında faaliyette bulunan kadınların demografik özellikler ekseninde çalışma yaşamında karşılaştığı sorunlar ve zorlukları tespit etme amacı ile yapılmıştır. Araştırma kapsamında örneklem ...
  • Kadınların ekonomi ve sosyal hayata katılımında yerel yönetimlerin rolü: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi örneği 

   Yüce, Sevinç (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-07)
   Kadın, ait olduğu toplumun ekonomik, sosyal ve siyasal öğeleri çerçevesinde var olmaktadır. Geçmişten günümüze kadının toplumsal hayattaki görünürlüğü bu öğelere bağlı olarak değişmektedir. Günümüzde, küreselleşme sürecinin ...
  • Kadının sosyalleşmesinde geleneksel oyunların rolü (Silifke yöresi örneği) 

   Can, Sibel (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-08)
   Oyun insanların yaşamsal uğraşılarından biridir. Oyun kavramı daha çok eğlenmek ve boş zamanları eğlenceli bir şekilde değerlendirmek olarak algılanmaktadır. Ancak, oyunların bireyler için, tarihin her döneminde eğitim, ...
  • Kafe ve pastane işletmelerinde algılanan hizmet kalitesinin ölçümü: Gaziantep ilinde bir araştırma 

   Gündoğan, Harun Reşit (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-04-03)
   Hizmet sektörü içerisinde yer alan kafe ve pastane işletmeleri modern çağın vazgeçilmezleri arasında yerini almaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kafe ve pastane işletmeleri hızlı bir gelişme göstermiş olup, ...
  • Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesinde yer alan Bizans dönemi sikkeleri 

   Güriçin, Mehmet (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-03)
   Bağımsız devlet olma vasfının temel unsurlarından birisi tarih boyunca para basma hakkıdır. Eski çağlarda ticaretin yapılması için devletlerin başlıca hedeflerinden birisi beklide en önemlisi madenlere sahip olmak ve para ...
  • Kahramanmaraş Müzesi deposundaki yüzük taşları 

   Akbaş, Safinaz (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-07-07)
   Tez çalışması Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi Deposunda yer alan bir grup figürlü yüzük taşlarının kataloglanması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Kahramanmaraş Müzesi Envanterine kayıtlı olan 120 adet yüzük taşından Müze ...
  • Kahramanmaraş`ta çocuk folkloru 

   Çalik, Nuriye (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada toplumların kimliklerini yansıtan folklorun bir parçası olarak yaşamaya devam eden çocuk folklorunun Kahramanmaraş yöresindeki yansımalarına yer verilmiştir. Bu çalışma kapsamında çocuklarla ilgili inanış ve ...
  • Kahvenin tarihteki serüveni 

   Eregiz, Merve (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-15)
   İnsanlar günlük yaşamlarında, gerek sosyal gerek de iş hayatlarından arkadaş, akraba, iş arkadaşı gibi kimselerle bir araya gelerek diyalog haline geçmektedir. İnsanların, bu bir araya gelerek kurmuş oldukları sohbet ...
  • Kalite olgunluğunun yenilik ve işletme performansına etkisi 

   Küçükler, Ali (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Kalite olgunluğu niteliksel anlamda bir organizasyonda TKY'nin benimsenme derecesine karşılık gelmektedir.Bu çalışmada kalite güvence sistem standardı belgesine sahip imalatçı firmalarda toplam kalite yönetimi ...
  • Kalkınma ajanslarının bölgesel kalkınmaya etkisi, ipekyolu kalkınma ajansı örneği 

   Paksu, Ahmet (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bölgeler arası gelişmişlik farkı ülkelere göre değişik düzeylerde var olan ortak bir durumdur. Ülkelerin çoğu kalkınmada tam olarak dengeli bir yapıyı sağlayamamış ve bölgesel dengesizlikler ile baş etmek zorunda kalmıştır. ...
  • Kambar Batır Destanı metin-dizin 

   Yumrutaş, Tuğba (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   15. yüzyılın ikinci yarısında Altınordu Hanlığı'nın parçalanmasından sonra teşekkül etmiş bir Türk boyu olan Kazaklar, Türkistan bozkırlarını yurt edinmişler ve 20. yüzyıl başlarına kadar konar-göçer olarak yaşamışlardır. ...
  • Kambiyo senetlerinde teminat kaydı (Teminat senetleri) 

   Atay, Egemen (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-10)
   6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 133. maddesi gereği, kambiyo senedinin aksi kararlaştırılmadıkça ifa uğruna düzenlendiği kabul edilmektedir. Uygulamada ise teminat amacıyla düzenlenen bazı kambiyo senetlerinin, ...
  • Kamplarda barınan Suriyeli sığınmacıların memnuniyet düzeyleri: Harran ve Akçakale örneği 

   Yazici, M. Selami (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu araştırmanın temel amacı Harran konteyner kent ve Akçakale çadır kentte barınan Suriyeli sığınmacıların memnuniyet düzeyleri arasındaki farkın incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini yansız olarak seçilmiş 600 Suriyeli ...
  • Kamu açıklarının finansmanı: Enflasyon ve ekonomik büyüme üzerindeki etkileri 

   Aslan, Ali (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Tarihsel süreç içerisinde başta devlet olmak üzere, tüm kamu kuruluşlarınınekonomik ve sosyal hayata kapsamlı ve etkin müdahalesi sonucunda artan kamuharcamalarının, kamudan elde edilen vergi ve fiyat gelirleriyle ...