Now showing items 1-1 of 1

    • Kablosuz duyarga ağlarında veri birleştirilmesi 

      Kadioğlu, Tevfik (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      Özet Algılama, haberleşme ve işlem güçlerine sahip küçük duyargalar binlerce duyarganın birbiri ile işbirliği yaparak bir nesne veya olayı algılanmalarına dayanan telsiz duyarga ağları fikrinin oluşturulmasını sağlamıştır. ...