Now showing items 1-1 of 1

    • Managing irrigation-induced salinity: The case of Harran plain 

      Karaca, Hakan (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
      Bu çalışmada, sulama-kaynaklı tuzlanma sorunu dinamik bir modelden yararlanılarak analiz edilmeye çalışılmıştır. Modelde, birbirinden bağımsız yönetilen 2 komşu sulama birliğinde yaşayan bütün çiftçiler ortak bir yeraltı ...