Show simple item record

dc.contributor.advisorDengiz, Berna
dc.contributor.authorAlabaş, Çiğdem
dc.date.accessioned2020-12-10T14:09:50Z
dc.date.available2020-12-10T14:09:50Z
dc.date.submitted1999
dc.date.issued2018-08-06
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/304952
dc.description.abstractTABU ARAMA VE TAVLAMA BENZETİMİ ALGORİTMALARIYLA BİLGİSAYAR ŞEBEKELERİNİN TOPOLOJİK OPTİMİZASYONU (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Çiğdem ALABAŞ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Aralık 1999 ÖZET Yüzyılımıza ismini veren bilgi ve bilgi teknolojisi her geçen gün daha hızlı gelişmekte ve yeni buluşlar bilimin hizmetine sunulmaktadır. Pahalı bilgisayar kaynaklarının ortak kullanımı ve uzak kullanıcılara erişimin sağlanması avantajları, bilgisayar haberleşme şebekelerine olan talebin artmasına yol açmıştır. Bir haberleşme şebekesinin güvenilirliğini ve maliyetini, terminaller ve bu terminalleri birbirine bağlayan hatlardan oluşan şebeke topolojisi etkiler. Bu çalışmada, istenilen güvenilirlik kısırım sağlayan, minimum maliyetli bilgisayar haberleşme şebekelerinin topolojik tasarımı problemi ele alınmıştır. Minimum maliyetli haberleşme şebekelerinin topolojik tasannu NP-zor bir problemdir ve topoloji optimizasyonu olarak adlandırılır. Bu tezde, bilinen optimizasyon metotları ile çözülemeyen büyük boyutlu topolojik optimizasyon problemleri için Tabu Arama ve Tavlama Benzetimi metotlarına dayalı olarak üç farklı algoritma geliştirilmiş ve etkinlikleri karşılaştınlmıştır. Bilim Kodu Anahtar Kelimeler Sayfa Adedi Tez Yöneticisi 6050204 Tabu arama, tavlama benzetimi, topolojik optimizasyon 191 Prof. Dr. Berna DENGİZ
dc.description.abstractTOPOLOGICAL OPTIMIZATION OF COMPUTER NETWORKS USING TABU SEARCH AND SIMULATED ANNELING ALGORITHMS (MASTER THESIS) Çiğdem ALABAŞ GAZI UNIVERSITY INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY December 1999 ABSTRACT Information and information technology that gave their names our century have been developing swiftly and new inventions are presented to science order. Because of the advantages of common use of expensive sources and construction of easy access for far users, the demands for computer networks have more and more increased. Reliability and cost of a communication network are effected by topology of network consists of terminals and links that connect the terminals each other. Considered problem in this study is topological optimization of computer communication networks subject to reliability constraint. The problem is NP-hard and also called topological optimization. In this thesis, three different algorithms based on Tabu Search and Simulated Annealing were developed for large-size topological optimization problems that cannot solved by classical optimization techniques and efficiencies of the algorithms were compared. Science Code : 6050204 Key Words :Tabu search, simulated annealing, topological optimization Page Number : 191 Adviser : Prof. Dr. Berna DENGİZen_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectEndüstri ve Endüstri Mühendisliğitr_TR
dc.subjectIndustrial and Industrial Engineeringen_US
dc.titleTabu arama ve tavlama benzetimi algoritmalarıyla bilgisayar şebekelerinin topolojik optimizasyonu
dc.title.alternativeTopological optimization of computer networks using tabu search and simulated annelin algorithms
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2018-08-06
dc.contributor.departmentDiğer
dc.subject.ytmOptimization
dc.subject.ytmTabu search
dc.subject.ytmSimulated annealing
dc.subject.ytmAlgorithms
dc.identifier.yokid85746
dc.publisher.instituteFen Bilimleri Enstitüsü
dc.publisher.universityGAZİ ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid85746
dc.description.pages191
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/embargoedAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/embargoedAccess