Now showing items 1-7 of 7

  • Fermentasyonla etanol üretiminde etanol veriminin arttırılması 

   Soyuduru, Dilek (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Gelisen teknoloji, artan dünya nüfusu, azalan petrol rezervleri ve maliyetinyükselmesiyle ülke ekonomisine dogrudan ve büyük katkı saglaması, ulusalkaynakların korunması ve degerlendirilmesi açısından fermentasyonla ...
  • Kadmiyum-kurşun-çinko-bakır katyonlarının doğal ve yapay zeolitlerle iyon değişiminin incelenmesi 

   Yağiz, Melek (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   KADMİYUM - KURŞUN - ÇİNKO - BAKIR KATYONLARININ DOĞAL VE YAPAY ZEOLİTLERLE İYON DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ ( Doktora Tezi ) Melek Yağız GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Şubat 1998 ÖZET Bu çalışmada, sulardan ağır ...
  • Nanogözenekli zeolit katotlu gaz boşalma sisteminde zeolitin dielektrik ve optik özelliklerine yeni yaklaşım 

   Öztürk, Sevgül (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Gaz boşalma sisteminde (GBS) geliştirilebilir ileri bir malzeme olan nanogözenekli yalıtkan zeolit malzemenin elektrik, dielektrik, optik ve yüzey özellikleri ile boşalma plazmasından elde edilen boşalma akımının kararlılığını ...
  • Optik ve elektronik veri kaydetme özelliği olan sodalit/hidroksi sodalit sentez ve karakterizasyonu 

   Yaşyerli Altintaş, Sena (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   OPTİK VE ELEKTRONİK VERİ KAYDETME ÖZELLİĞİ OLAN SODALIT/HIDROKSI SODALİT SENTEZ VE KARAKTERIZASYONU (Yüksek Lisans Tezi) Sena (ALTINTAŞ) YASYERLI GAZI ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EKİM 1994 ÖZET iletişim teknolojisindeki ...
  • Sulardaki siyanürün klinoptilolit adsorpsiyonuyla giderilmesi 

   Bilgin, Ayla (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   SULARDAKİ SİYANÜRÜN KLİNOPTILOLIT ADSORPSİYONUYLA GİDERİLMESİ (Yüksek Lisans Tezi) Ayla BİLGİN GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Aralık 2003 ÖZET Su kirliliğine yol açan en önemli kirletici maddelerden birisi ...
  • Zeolitlerde iyon difüzyonunun kromatografik yöntemle incelenmesi 

   Ölmez, Gökhan (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ZEOLİTLERDE İYON DİFÜZYONUNUN KROMATOGRAFIK YÖNTEMLE İNCELENMESİ (Doktora Tezi) Gökhan ÖLMEZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Mayıs 2000 ÖZET Bu çalışmada mikrogözenekli yapıya sahip zeolit-A'da iyon difuzyonu ...
  • ZSM-39 zeolitinin sentez kinetiği ve karakterizasyonu 

   Balbaşi, Muzaffer (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ZSM-39 ZEOLİTİNIN SENTEZ KİNETİĞİ VE KARAKTERİZ AS YONU (Doktora Tezi) Muzaffer BALBAŞI GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Kasım 1994 ÖZ Moleküler elek olarak da isimlendirilen zeolitler, son yıllarda kimya endüstrisinde ...