Now showing items 1-1 of 1

    • Misel destekli ultrafiltrasyonun Pb(II) ayırımı için optimizasyonu 

      Taş, Okan (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      MİSEL DESTEKLİ ULTRAFİLTRASYONUN Pb(ll) AYIRIMI İÇİN OPTİMİZASYONU (Yüksek Lisans Tezi) Okan TAŞ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Eylül 2003 ÖZET Bu çalışmada endüstriyel atık sulardaki Pb2+ iyonlarının ...