Now showing items 1-7 of 7

  • Bir uçağın dikey kuyruk kesitinin genetik algoritma ile optimizasyonu 

   Ekici, Özkan (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, tek turboprop motora sahip, iki kişilik bir eğitim uçağının dikey kuyruk bölümünün yapısal tasarımı, yapısal analizi ve genetik algoritma (GA) metodu ile yapısal optimizasyonu ele alınmıştır. Uçak yapılarında ...
  • Havacılık kazaları ve sebep faktörleri 

   Başak, Hüseyin (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Dünyada, özellikle havacılık teknolojisi hızla gelişmektedir. Bu gelişmeler aynı zamanda büyük kazaların olmasına neden teşkil etmektedir. Dikkatimizi çeken en önemli olaylardan biri, kazaların çok az olmasına rağmen, ölü ...
  • Helikopter pilot eğitimi başlangıç safhasında simülatör kullanımının incelenmesi 

   Dağli, Murat (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   HELİKOPTER PİLOT EĞİTİMİ BAŞLANGIÇ SAFHASINDA SİMÜLATÖRKULLANIMININ İNCELENMESİ(Yüksek Lisans Tezi)Murat DAĞLIGAZİ ÜNİVERSİTESİFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜOcak 2006ÖZETHelikopter pilotu yetiştirilen Kara Havacılık Okulu'nda ...
  • İnsansız model helikopterlerin iniş takımlarının düşme testlerinin deneysel ve sayısal analizleri 

   Yildirim, Onur (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, kızak tipi iniş takımına sahip insansız bir hava aracının yere inişi esnasında iniş takımlarının maruz kaldığı yükler, bu yükler neticesinde yapıda oluşan gerilmeler ve deformasyonlar incelenmiştir. Bu ...
  • Kokpit tasarımlarının ve kokpit içi fiziksel ortamın pilotaj faktörü üzerindeki etkileri 

   Çetin, Mehmet (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışma, kokpit tasarımlarının ve kokpit içi fiziksel ortamın pilotajfaktörü üzerindeki etkilerini ortaya koymak maksadı ile yapılmıştır.Havacılık sektörü son yıllarda hızlı bir gelişim göstermiştir. Gerek ticariamaçlı ...
  • Orta ölçekli bir nakliye uçağı acil çıkış kapısının titreşim analizi 

   Turan, Özcan (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, bir nakliye uçağı acil çıkış kapısının dinamik karakterleri olan doğal frekansları ve yapısal deformasyonlarının mod biçimleri incelenmiştir. Kapı yapısı, birbirleriyle eşit aralıklara sahip yatay ve dikey ...
  • Radyal dış lastiğin serbest titreşim analizi 

   Erdoğmuş, Ayhan (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   iRADYAL DIŞ LASTİĞİNSERBEST TİTREŞİM ANALİZİ(Yüksek Lisans Tezi)Ayhan ERDOĞMUŞGAZİ ÜNİVERSİTESİFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜOcak 2007ÖZETKara taşıtlarında ve hava taşıtlarında yolcuların daha konforlu vegüvenli bir seyahati için ...