Now showing items 1-7 of 7

  • Delik delme işlemlerinde kesme parametrelerine bağlı olarak oluşan sıcaklığın modellenmesi 

   Çakiroğlu, Ramazan (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, Al6061 malzemesinin kuru kesme şartlarındaki delme performansı araştırılmıştır. Performans göstergesi olarak kesme hızı, ilerleme oranı ve kesici takım giriş parametreleri olarak belirlenmiştir. Çıkış parametresi ...
  • Delik işlemede takımlama sisteminin delik kalitesi üzerine etkilerinin deneysel olarak araştırılması 

   Küçük, Yilmaz (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışma; delik işleme operasyonlarında takımlama sisteminin, kesme parametreleri ile birlikte delik kalitesini nasıl etkilediğini deneysel tasarım yöntemi kullanarak belirlemeyi içermektedir. Takımlama sistemi, kesici ...
  • Delme işlemlerinde takım geometrisinin etkilerinin deneysel ve teorik olarak araştırılması 

   Yavuz Kuruyer, Mehtap (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, delik delme operasyonlarında matkap geometrisinin, GGG 50 malzemesi üzerinde, delik kalitesi ve kesme performansına olan etkisi incelenmiştir. Bu amaçla mevcut matkap geometrileri ve geliştirilen özgün matkap ...
  • Kalite geliştirmede Taguchi Metodu ve bir uygulama 

   Caniyilmaz, Erdal (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   KALİTE GELİŞTİRMEDE TAGUCHI METODU VE BİR UYGULAMA (Yüksek Lisans Tezi) Erdal CANIYILMAZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Mayıs 2001 ÖZET Bu çalışmada, Taguchi metodu ve özellikle Taguchi metodunun parametre ...
  • Kalite tasarımını geliştirmede taguchi yöntemi 

   Güngördü, Mehmet Hilmi (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   KALİTE TASARIMINI GELİŞTİRMEDE TAGUCHİ YÖNTEMİ (Yüksek Lisans Tezi) Mehmet Hilmi GÜNGÖRDÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Şubat - 1999 ÖZET Bu çalışmada, Taguchi yönteminin kapsamı ve yöntemi tanıtılmıştır. ...
  • Kalite yönteminde Taguchi felsefesi 

   Hamzaçebi, Coşkun (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   KALİTE YÖNETİMİNDE TAGUCHI FELSEFESİ (Yüksek Lisans Tezi) Coşkun HAMZAÇEBİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Temmuz 2000 ÖZET Kalite kavramının geçmişten günümüze kadar aldığı tanımlar ve geçirdiği evrimler ...
  • Ticari plastiklerde (polietilen, polipropilen, polistiren) enjeksiyon parametrelerinin artık gerilmelere etkisinin araştırılması 

   Katmer, Şükran (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Plastik enjeksiyon kalıplama polimer ergiyiğin kalıp boşluğuna enjekte edildiği ve burada katılaşarak plastik ürün haline geldiği bir süreçtir. Plastik enjeksiyon kalıplamada, kalıplama şartları, kalıplanmış parçalardaki ...