Now showing items 1-1 of 1

    • 18. yüzyılda müzehhip ve ressam Ali Üsküdari; eserleri ve üslubu 

      Yörükan (Didinal), Tülün (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      Ali Üsküdarî, 18. yüzyılın başından itibaren yaşamış ve eser vermiş, dönemin önemli sanatkârlarmdandır. Müzehhip olarak kağıt üzerine sayfa tezhipleri çalışmakla beraber, daha çok lake bezemeleri ve naturalist üslûpta ...