Now showing items 1-8 of 8

  • Ofset baskı sisteminde renk yayılması ve renk sapması 

   Köse, Erdoğan (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Ofset baskı sisteminin her aşamasını etkileyen renk ve renk sistemleri ile uluslararası renk sistemleri incelenerek renk tonları, kontrast ve komplementer renkler ile tamamlayıcı ve bütünleyici renkler konu edilmiştir. ...
  • Ofset baskı tekniği ile uygulanan mürekkebin kuruma esnasında renk değişimlerinin incelenmesi 

   Aslan, Bahar (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Tabaka ofset baskı tekniğinde mürekkep, baskı malzemesinin yüzey yapısına bağlı olarak fiziksel ve kimyasal olarak kurumaktadır. Kurumuş mürekkebin baskı malzemesi yüzeyinde ince bir film oluşturarak iyi bir renk şiddeti ...
  • Ofset baskı tekniğinde baskı operatörlerinin kalite verimliliğine etkisinin değerlendirilmesi 

   Şahin, Cengiz (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Teknolojinin gelişmesi ile birlikte matbaa sektöründe de birçok gelişmeler ile birlikte daha seri ve uygun fiyatlı baskılar gerçekleştirilebilir hale gelmiştir. Teknoloji ve basım sektörü hızla gelişirken sektör çalışanlarının ...
  • Ofset baskı tekniğinde mürekkebin baskı kalitesine etkisi üzerine bir araştırma 

   Yilmaz, Mithat (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   OFSET BASKI TEKNİĞİNDE MÜREKKEBİN BASKI KALİTESİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (Yüksek Lisans Tezi) Mithat YILMAZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Aralık, 1997 ÖZET Ofset baskı tekniğinde mürekkep, kaliteyi direkt ...
  • Ofset baskıda kalite kontrol ve uygulaması 

   Kansu, Niyazi (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Çağdaş kalite kontrol anlıyışı, üretim sonrasındaki kalite kontrolün yerine, üretim süreci aşamasındaki kaliteyi sağlayacak tedbirlerin alınmasını öngörmektedir. Hata yapmadan önce önlemini alma, her işte olduğu gibi, basım ...
  • Ofset baskıda kullanılan hazne sularının alkollü ve alkolsüz baskı üzerindeki etkileri 

   Ulu, Sinan (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalısmada ofset baskı sisteminde kullanılan alkollü ve alkolsüzhazne suları ile baskı çalısmaları yapılarak; baskı kalitesi, maliyet,mürekkep-su dengesi, kullanılan nemlendirme suyu miktarı venemlendirme sistemlerinin ...
  • Ofset baskının seramik ürünlere uygulanması 

   Kahya, İlhan (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   OFSET BASKININ SERAMİK ÜRÜNLERE UYGULANMASI (Yüksek Lisans Tezi) İlhan KAHYA GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Mayıs 2002 ÖZET Günümüzde seramik eşya üretiminde yapılan süslemeye yönelik uygulamalar mamulün görünüm ...
  • Tabaka ofset baskı makinelerinde merdane aşınmalarının baskı kalitesine etkisi 

   Aslan, Bahar (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Baskı makinelerinde mürekkep ve nemlendirme merdanelerinin kalitesi ve kullanımı baskı kalitesi ile üretim performansını etkileyen önemli faktörlerdendir. Bu çalışmanın amacı ofset baskı merdanelerinin çalışma süresince ...