Now showing items 1-1 of 1

    • Ankara, Erzurum Mahallesi, Oğraş Evi`nin rekonstrüksiyon önerisi 

      Sevim, Özgür (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      OĞRAS EVİNİN REKONSTRÜKSİYON ÖNERİSİ ( Yüksek Lisans Tezi ) Özgür SEVİM GAZI ÜNİVERSİTESİ BEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ekim 2003 ÖZET B u çalışma Ankara Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan geleneksel evlerden Oğraş Evi'ni ...