Now showing items 1-3 of 3

  • Faktör analizi ve bir uygulaması 

   Khalaf, Kamel (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada T.C.Sağlık Bakanlığına bağlı bulunan 81 il merkezindeki yataklıtedavi kurumları faktör analizi ile karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Analize alınan8 değişken, toplam varyansın yaklaşık %90'lık bir bölümünü ...
  • Faktör analizi yöntemleri ve karşılaştırması 

   Emirorman, Bünyamin (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   FAKTÖR ANALİZİ YÖNTEMLERİ VE KARŞILAŞTIRMASI (Yüksek Lisans Tezi) Bünyamin EMİROSMAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİRÜSÜ Mayıs 1996 OZ Faktör Analizi modelinin en önemli aşamalarından birisini Faktör Çıkartma Yöntemleri ...
  • Uluslararası ekonomik birliklerin ve bu birliklerin içinde Türkiye`nin yerinin çok değişkenli istatistik teknikleri ile analizi 

   Özdemir, Ali İhsan (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ULUSLARARASI EKONOMİK BİRLİKLERİN VE BU BİRLİKLER İÇİNDE TÜRKİYENİN YERİNİN ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK TEKNİKLERİ İLE ANALİZİ (Yüksek Lisans Tezi) Ali İhsan ÖZDEMİR GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ağustos 1999 ...