Now showing items 1-5 of 5

  • Dal-sınır algoritması ile tesis yerleşim düzenlemesi (bilgisayar destekli bir uygulama) 

   Temel, Cevriye (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   DAL -SINIR ALGORİTMASI ÎLE TESÎS YERLEŞİM DÜZENLEMESİ (BİLGİSAYAR DESTEKLİ BİR UYGULAMA) (Yüksek Lisans Tezi) Çevriye TEMEL GAZİ `ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Eylül - 1989 ÖZ Bu tez dal-sınır algoritması tesis ...
  • Hava ve yer araçlarının arayüz tasarımının eniyilenmesi 

   Şenol, Mehmet Burak (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bir sistemle kullanıcı arasındaki iletişim arayüzler vasıtası ile sağlanır. İnsan-makine ya da sistem etkileşiminde operatör hatalarının önlenebilmesi için kullanıcı-dostu arayüzler tasarlanmalıdır. Bu tezde arayüz tasarım ...
  • Hücresel imalat sistemlerinde bilgisayar destekli tesis düzenleme tasarımı 

   Eroğlu, Ebru (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   HÜCRESEL İMALAT SİSTEMLERİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TESİS DÜZENLEME TASARIMI (Yüksek Lisans Tezi ) Ebru EROĞLÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ OCAK 2001 ÖZET Hücresel İmalat Sistemi, fiziksel olarak bir araya ...
  • Tesis düzenlemesine yeni bir yaklaşım (Robustness algoritması) 

   Zeydan, Mithat (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   II TESİS DÜZENLEMESİNE YENİ BİR YAKLAŞIM (ROBUSTNESS ALGORİTMASI) (Yüksek Lisans Tezi) Mühat ZEYDAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Haziran 1995 ÖZ Bu çalışmada, belirsizlik altında tek peryotlu tesis yerleşim ...
  • Tesis yerleşimi problemlerinde genetik algoritmalar ve bir paralel genetik algoritma uygulaması 

   Kulluk, Sinem (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   TESİS YERLEŞİM PROBLEMLERİNDE GENETİK ALGORİTMALAR VE BİR PARALEL GENETİK ALGORİTMA UYGULAMASI (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Sinem KULLUK GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Mart 2003 ÖZET Tesis Yerleşim Problemleri (TYP), ...