Now showing items 1-1 of 1

    • Teknoloji geliştirme bölgelerindeki teşvikler ve muhasebe uygulamaları 

      Delen, Sibel (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-26)
      Küreselleşen dünyada, yoğun bir rekabet ortamı içerisinde bilgi, inovasyon ve teknolojinin önemi daha da artmıştır. Üretimde bu faktörlerin kullanımı, rekabet ortamında üstünlük sağlayarak ülkelerin zenginliğine yön veren ...