Now showing items 1-1 of 1

    • Fedai dergisinde Komünizm 

      Tokaş, Pinar (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-08)
      Fedai dergisi, yayınlanmaya başladığı tarihten itibaren anti-Komünist söylem-leri ile bakış açısını ortaya koymuştu. Özellikle ülkedeki ve dışındaki Komünist kay-naklara dikkat çekerek anti Komünist tezini ortaya koymaya ...