Now showing items 1-1 of 1

    • Yönetim inovasyonu ölçeğinin uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik analizi 

      Tiğlioğlu, Semih (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-27)
      Bu çalışmanın amacı literatür taraması sonucunda üç boyutlu bir yönetim inovasyonu ölçeği geliştirilerek geçerlik ve güvenirliğini test etmektir. Yönetim inovasyonun ölçülmesiyle ilgili olarak henüz literatürde bir ölçeğin ...