Now showing items 1-1 of 1

    • Şeyh Abdullah el-Beytûşî ve Kifâyetu`l-Mu`ânî fî Hurûfi`l-Me`ânî 

      Muslim, Ashty Jamal (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-04-13)
      Bu araştırmanın başlığı `Şeyh Abdullah el-Beytûşî ve Kifâyetu'l-Mu'ânî fî Hurûfi'l-Me'ânî adlı eseri/Nahiv açısından bir İnceleme` şeklindedir.Bu araştırma bir giriş, ön söz, iki bölüm ve sonuçtan ...