Now showing items 1-1 of 1

    • Muhammed Said Ramazan el- Butiye dair yazılan ağıtler 

      Morad, Tavfik (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-07-28)
      `Muhammed Said Ramazan El- Butiye Dair Yazılan Ağıtler Araştırma Ve İnceleme` başlığını taşıyan bu araştırmamız önsöz, giriş, bir bölüm, sonuç ve bir ekten oluşmaktadır. Giriş bölümünde bu araştırmanın amacını, yöntem ve ...