Now showing items 1-1 of 1

    • An analysis of foe and the white castle novels within postmodern context 

      Akgül, Davut (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-07-28)
      Postmodern edebiyatta sık kullanılan metinlerarasılık, üstkurmaca, parodi ve pastiş gibi teknikler hem okur hem yazar hem de eleştirmenler için geniş çalışma alanları yaratmaktır. Özellikle üstkurmaca ve metinlerarasılık ...