Now showing items 1-1 of 1

    • Uluslararası mali sözleşmelerin hükmü 

      Ahmed, Zobair (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-04)
      İslam devletleriyle Müslüman olmayan devletler arasındaki mali sözleşmlerinhükülerinin bilinmesi hem genelde tüm Müslümanlar özelde Müslüman tücarlaraçısından önem arz etmketedi.`Uluslararası Mali Sözleşmeler Hükmü` başlıklı ...