Now showing items 1-1 of 1

    • Femınısm ın Chrıstıan and Islamıc cultures 

      Ahmed, Kurdawan Ali Ahmed (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-26)
      Feminizmin bir teori olarak toplum üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkileri olduğu birçok bilim adamı ve edebiyat eleştirmeni tarafından dile getirilmiştir. Bu tezin amacı, Feminizmin olumlu ve olumsuz yanlarını Hristiyan ...