Now showing items 1-1 of 1

    • المكفوفون ودورهم في بناء الحضارة الإسلامية 

      Ahmed, Hemn Nawzad Ahmed (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-05-04)
      Medeniyet gerek anlayış gerek davranış gerekse yaşayış olarak milletler arası kabul gören ortak bir değerdir. Bu ortak değerin yegâne kaynağı ise her milletin kendisine özgü kültürüdür. Şüphesiz ki tarih sahnesinde en ...