Now showing items 1-1 of 1

    • El-Mûdah Fi Vucûhi`l Kıraati ve İleliha adlı eserin kıraat ilmindeki yeri ve önemi 

      Genç, Mehmet Salih (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-17)
      Yüksek Lisans TeziMehmet Salih GENÇVAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜEkim-2019`EL-MÛDAH Fİ VUCÛHİ'l-KIRAATİ VE İLELİHAADLI ESERİN KIRAAT İLMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ`ÖZETİlimlerin her biri farklı olsa ...