Now showing items 12695-12714 of 17178

  • Quantıle regresyon ve bir uygulama 

   Altindağ, İlkay (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, basit doğrusal ve çoklu doğrusal regresyon analizinde kullanılan en küçük kareler yöntemine bir alternatif olarak geliştirilen ve daha kapsamlı bir regresyon görüntüsü sunmak amacıyla önerilen ?Quantile ...
  • Quaternion Cauchy-Toeplity ve quaternion Cauchy-Hankel matrislerinin euclidem, spektrak ve lp normları 

   Öğünmez, Hasan (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Doktora Tezi QUATERNION CAUCHY-TOEPLITZ VE QUATERNION CAUCHY-HANKEL MATRİSLERİNİN EUCLIDEAN, SPEKTRAL VE tp NORMLARI Hasan ÖĞÜNMEZ Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı Danışman: Prof. ...
  • Queer teorinin izinde Avrupalı bir Türk: Ferzan Özpetek ve sineması 

   İmançer, Çiğdem Ece (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-10-30)
   Toplumsal cinsiyet olgusu, gelenekler, adetler, din ve kültürel etmenler üzerinde yükselen ve sosyal bilimlerin temelinde yer alan en önemli kavramlardan birisidir. Toplumda yaşayan bireylere çeşitli roller veren ve dağıtılan ...
  • R-11 kullanılan fitilsiz ısı borulu güneş kollektörü kaynaklı hava ve sudan havaya çalışan ısı pompasının teorik ve deneysel incelenmesi 

   Kiran, Birol (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Isı pompalarında hedef, performans katsayısını artırmaktır. Bu ise, evaporator ortamına yeterli kaynak bulmakla mümkündür. Bu nedenle, klasik ısı pompalan ancak tropikal bölgelerde verimli olmakta, soğuk bölgelerde düşük ...
  • Radar uygulamaları için frekans sentezleyici tasarımı ve gerçekleştirilmesi 

   Ünler, Tarik (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-11-14)
   Günümüzde savunmadan sivil havacılığa meteorolojiden hız kontrol uygulamalarına kadar radarlar geniş kullanım alanlarına sahiptir. Özellikle savunma alanının vazgeçilmezi olan radarlar geliştirilmeye hala devam edilmektedir. ...
  • Radikülopatili olguların lumbosakral bölge BT bulguları ve nöral kanal çaplarının normal olgularla karşılaştırılması 

   Tarhan, Serdar (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi, 2018-08-06)
   ÖZET BT ile L3-L4, L4-L5 ve L5-51 disk aralıklarını incelediğimiz 200 radikülopatili olguda; disk hernilerinin x 51.62 oranında L4-L5 ve % 40 oranında L5-S1 seviyesinde olmak üzere % 91.62 oranında L4-L5 ve L5-51, % 8.38 ...
  • Radius distal uç kırıklarında statik unilateral eksternal fiksatör tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi 

   Demirayak, Mehmet (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Meram Tıp Fakültesi, 2005)
   25. ÖZET El bileği ekleminin insanın günlük yaşamındaki önemi, travmatolojide en sık karşılaşılan kırık olması, insan vücudunun en hareketli eklemlerinden biri olan el bileğine komşuluğu nedeniyle radius distal uç kırıkları ...
  • Radon konsantrasyonlarının ölçümü ve süreksizliklerin araştırılması 

   Tüfekcioğlu, Fikret (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Radon renksiz, kokusuz ve duyu organlarıyla algılanamayan radyoaktif bir gazdır. Kayaçlarda ve topraktaki doğal radyoaktif uranyum elementi, radyum ve radonunu oluştuğu uranyum bozunma serisinin birinci üyesidir. Kayaçlardaki ...
  • Radyal dağılım fonksiyonu için bilinen integral denklemlerin çözümü 

   Hançer, Tuğrul (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   -1- OZET Yüksek Lisans Tezi RADYAL DAĞILIM FONKSİYONU İÇİN BİLİNEN INTEGRAL DENKLEMLERİN ÇÖZÜMLERİ Tuğrul HANÇER Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı Danışman: Doç. Dr. Ülfet AT AV 2004, 56 sayfa ...
  • Radyal kam profillerinin bilgisayar yardımıyla tespit edilmesi 

   Değirmenci, H.Levent (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Yüksek Lisans Tezi RADYAL KAM PROFİLLERİNİN BİLGİSAYAR YARDIMIYLA TESBİTİ H. Levent DEĞİRMENCİ Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Ana Bilim Dalı (Danışman) : Doç. Dr. Ziya ŞAKA 1998, Sayfa : 87 Jüri : ...
  • Radyal kompresör çarkındaki iç akışın analizi 

   Hamarat, Hasan Ali (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Yüksek Lisans Tezi RAD YAL KOMPRESÖR ÇARKTNDAKİ İÇ AKIŞIN ANALİZİ Hasan Ali HAMARAT Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Saim KOÇAK 1995, 69 Sayfa Jüri: ...
  • Radyal santrifüj pompaların yapay sinir ağları ile tasarımı 

   Taner, Alper (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada santrifüj pompaların YSA teknikleri ile tasarımı yapılmıştır. Bu amaçla pompanın devir sayısı, debi ve manometrik yükseklik parametreleri giriş verisi, çark giriş çapı, çark çıkış çapı, çark kanat sayısı, pompa ...
  • Radyasyonun insan sağlığı üzerindeki etkileri ve tıpta uygulama alanları 

   Köklü, Niğmet (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Radyasyon, dalga, parçacık veya foton olarak adlandırılan enerji paketleri ileyayılan enerjidir. Radyasyon, daima doğada var olan ve birlikte yaşadığımız birolgudur. Radyo ve televizyon iletişimini olanaklı kılan radyo ...
  • Radyasyonun kanser tedavilerinde uygulanması 

   Barut, Hasan Şakir (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışma, Dr. Abdurahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği'nde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, 5x5, 10x10, 20x20, 30x30 cm 2 lik alanlarda izodoz eğrilerini ...
  • Radyo frekans (RF) yöntemi ile araç tanıma ve kontrol sistemlerinin tasarım ve geliştirilmesi 

   Gökgündüz, Haci Bekir (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada GPS sisteminin bir fonksiyonu olan istenilen herhangi bir araç yada nesnenin konumunun ve yerini belirleme işlevinin yerine kullanılabilecek çok daha ekonomik kullanışlı ve işlevsel, RF sinyaller kullanılarak ...
  • Radyo frekans kimlik tanımı 

   İsmael, Mohammed N. (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   RFID radyo frekans kullanarak nesnelerin kimlik bilgilerini okunmasını sağlayan teknolojidir. Temel olarak bu teknoloji elektronik etiket ve bir okuyucudan meydana gelmektedir.RFID teknoloji her geçen gün maliyetinin düşmesi ...
  • Radyo frekans tanımlama sistemi ve bir uygulaması 

   Özcan, Emine (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Kimlik ve otomatik tanımlama işlemleri son yıllarda birçok endüstri alanında kullanılmaya başlanmıştır. Bu sistemlerden biriside RFID sistemleridir. RFID teknolojisi günümüzde elektronik pasaport uygulamalarında, lojistik ...
  • Radyo frekanslarında elektromanyetik kirliliğe gsm bandlarının etkisinin istatistiksel analizi 

   Genç, Özgür (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, 3 GHz'e kadar olan radyo frekans spektrumunda ortamdaki elektromanyetik (EM) kirliliğe GSM bandlarının etkisi incelenmiştir. Konu ile ilgili önceki çalışmalardan farklı olarak belirlenen frekans ...
  • Radyo Televizyon Üst Kurulu ve kararlarının yargısal denetimi 

   Şen, Yavuz (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezin konusu, kısa adı RTÜK olan Radyo Televizyon Üst Kurulu ve kararlarının yargısal denetimidir. Hukuk sistemimiz için henüz çok yeni bir kavram olan bağımsız idari otorite çerçevesinde, yine yeni bir kurum olan Radyo ...
  • Radyo ve televizyon yayınlarıyla yapılan saldırılar karşısında kişilik hakkının korunması 

   Ayan, Nurşen (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)