Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzkan, Türker
dc.contributor.authorAliş, Sinan
dc.date.accessioned2020-12-07T14:44:53Z
dc.date.available2020-12-07T14:44:53Z
dc.date.submitted2004
dc.date.issued2018-08-06
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/156598
dc.description.abstractÖZETZ CAM TÜRÜ CÜCE NOVALARIN DURAKSAMA ÖZELLİKLERİBu çalışmada Z Cam türü 4 cüce novanın (RX And, Z Cam, AT Cnc, AH Her) uzundönemli ışık eğrilerinin analizi yapılmış ve bu sistemlere ait duraksamaların özellikleripatlama özellikleri çerçevesinde tartışılmıştır.Bu amaçla AAVSO'dan gözlem verileri alınmış ve her yıldız için tek tek patlamalar veduraksamalar tespit edilmiştir. Kullanılan gözlemler her bir yıldız için ortalama 35 yıllıkbir süreyi kapsamaktadır. Toplam gözlem sayısı 140.816 ve gözlem süresi 143 yıldır.Bu süreler içinde RX And yıldızında 626 patlama ve 19 duraksama, Z Cam yıldızında367 patlama ve 23 duraksama, AT Cnc yıldızında 227 patlama ve 11 duraksama ve AHHer yıldızında ise 595 patlama ve 8 duraksama tespit edilmiştir. Kapsadığı süreler veiçerdiği patlama-duraksama olaylarının sayısı açısından bu tez çalışması Z Cam türücüce novaları inceleyen en kapsamlı çalışma olmaktadır.Patlama ve duraksamalardan itibaren 4 yıldızın duraksama özellikleri verilmiş, ortalamaduraksama ve patlama parlaklıkları karşılaştırılmıştır. Z Cam yıldızlarının duraksamadadaha parlak oldukları sonucu ortaya çıkmıştır. Duraksamalar patlamalardan; RX And'da0,73 kadir, Z Cam'da 0,28 kadir, AT Cnc'de 0,21 kadir ve AH Her'de 0,46 kadir dahaparlaktır. Bu; kuramsal öngörüleri destekleyen bir sonuçtur ve daha önce Honeycutt veark. (1998) tarafından da doğrulanmıştır.Ayrıca, duraksamalardan önceki patlamaların sürelerinden, duraksamaya girilipgirilmeyeceğinin anlaşılabileceği iddiası (Honeycutt ve ark., 1998) da araştırılmış veLin, Papaloizou, Faulkner (1985) ve Honeycutt ve ark. (1998)'in gösterdiği gibiduraksamaların kuramsal açıklamasıyla uyumlu sonuçlar elde edilmiştir.viiPDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
dc.description.abstractSUMMARYSTANDSTILL PROPERTIES OF Z CAM TYPE DWARF NOVAEIn this study long term light curves of four Z Cam type dwarf novae (RX And, Z Cam,AT Cnc, AH Her) were analysed and the properties of their standstills were discussed interms of outburst properties.For this reason long term visual light curves were obtained from AAVSO and allavailable outbursts and standstills were determined. Each star has 35 years ofobservation time in average. Total duration of observations is 143 years and 140.816observation points were used in this period.From the data; 626 outbursts and 19 standstills for RX And, 367 outbursts and 23standstills for Z Cam, 227 outbursts and 11 standstills for AT Cnc and 595 outburstsand 8 standstills for AH Her were determined. Because of the time coverage andnumber of examined outbursts and standstills this study becomes the mostcomprehensive one that focused on Z Cam type dwarf novae.Standstill properties of 4 stars from outbursts and standstills are given and magnitudesof outbursts and standstills are compared. The main result is that standstills of Z Camtype dwarf novae are brighter than outbursts. Standstills are 0,73; 0,28; 0,21; 0,46magnitudes brighter than outbursts in RX And, Z Cam, AT Cnc and AH Herrespectively. This supports theoretical predictions and was confirmed also by Honeycuttet al. (1998) formerly.In addition, the idea of determining the entry to standstill from durations of theoutbursts which observed before standstill is examined and appropriate results totheoretical explanations are obtained as Lin, Papaloizou, Faulkner (1985) and Honeycuttet al. (1998) have showed.viiiPDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.comen_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectAstronomi ve Uzay Bilimleritr_TR
dc.subjectAstronomy and Space Sciencesen_US
dc.titleZ Cam türü cüce novaların duraksama özellikleri
dc.title.alternativeStandstill properties of Z Cam type dwarf novae
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2018-08-06
dc.contributor.departmentAstronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı
dc.identifier.yokid168118
dc.publisher.instituteFen Bilimleri Enstitüsü
dc.publisher.universityİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid184397
dc.description.pages95
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess