Now showing items 1-1 of 1

    • 2-,3- ve 4-aminopridin moleküllerinin titreşim frekanslarının hesabı 

      Büyükmurat, Yasemin (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      ÖZET 2,3 VE 4-AMİNOPRİDİN MOLEKÜLLERİNİN TİTREŞİM FREKANSLARININ HESABI Bu çalışmada serbest 2-, 3- ve 4-aminopridin moleküllerinin titreşim frekansları ve kipleri, harmonik yaklaşım altında Normal Koordinat Analizi yöntemi ...