Now showing items 1-1 of 1

    • Optikçe aktif 2- ve 3-hidroksi hekzadekanoik asid ve esterlerinin sentezi 

      Fide, Firdevs (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      ÖZET: Bu çalışmada 2-ve 3- Hidroksi Hekzadekanoik Asidlerin rasem şekilleri elde edilmiş ve optikçe aktif bir madde L-(-)- Efedrin ile rasem yarılmaları yapılmıştır. 2- Hidroksi Hekzadekanoik asid Palmitik Asidden HELL- ...