Now showing items 1-1 of 1

    • 2-metanamino-1H-benzimidazol`un bazı metal komplekslerinin incelenmesi 

      Tavman, Aydin (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      ÖZET 2-Aminometilbenzimidazol CAmbi) ya da diğer konstitüsyon ismiyle 2-Metanamino-lH-benzimidazol, dihidroklorür formunda, Glisin ve o-Fenilendiamin* den çıkılarak elde edildi. Su, su-izopropilalkol Csu-ÎPA) Cl/l,vVv) ve ...