Now showing items 1-3 of 3

  • Bazı kükürt içeren amino sübstitüe triazin bileşiklerinin sentezi 

   Ertamam, Sevil (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada yeni 1,3,4-tiyadiazolo-1,2,4-triazin türevlerinin ve Schiff bazlarının sentezi amaçlanmıştır. Azot ve kükürt atomları içeren heterohalkalı bileşikler biyolojik ve farmakolojik etkileri nedeniyle oldukça ...
  • Bazı yeni amino 1,2,4-triazinon türevlerinin sentezleri 

   Özkiliç, Yilmaz (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Mantar ve bakterilerin mevcut antimikrobiyal ilaçlara karşı geliştirdikleri direnç insan sağlığı açısından büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Sonuç olarak dirençli mikro-organizmalara karşı yeni, geniş bir spektrumda ...
  • Bazı yeni merkapto 1,2,4-triazinon bileşiklerinin sentezleri 

   Taşseten, Gökçe (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada başlangıç maddesi olarak glioksilik asit monohidrat ve tiyokarbohidrazidin reaksiyonu ile 4-amino-3-merkapto-1,2,4-triazin-5(4H)-on bileşiği elde edildi. 4-Aminp-3-merkapto-1,2,4-triazin-5(4H)-on'un metil ...