Now showing items 1-5 of 5

  • Armutlu yarımadasının florası 

   İnan, Mesut (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Armutlu Yarımadası'nın Florası adlı çalışma 1992 - 1994 yıllarında yüksek lisans tezi olarak hazırlandı. Araziye 1992 yaz, 1993 İlkbahar ve yazı olmak üzere üç kez gidildi ve 12 adet geçici deneme alanlarından ...
  • Belgrad ormanının rekreasyon potansiyeli ve planlama ilkelerinin saptanması 

   Pehlivanoğlu, M.Tevfik (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Çokyönlü kullanım çerçevesinde ortaya çıkan yeni gelişmeler ve kitlelerin giderek yoğunlaşan ilgisi, günümüzde orman alanlarının rekreasyonel amaçla kul lanımını hızla yaygınlaştırmaktadır. Ülkemizde büyük yerleşim ...
  • İstanbul adalarının doğal ve ekzotik bitki türlerinin adalar peyzajındaki yeri ve önemi üzerine araştırmalar 

   Uzun, Adnan (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   - 73 - ÖZET İstanbul gibi büyük bir metropolün ilçelerinden biri olan istanbul Adaları kültürel, ekolojik ve turistik özelliklerinden dolayı 1984 yılın da Sit Alanı olarak ilan edilmiştir. Sayfiye özelliğinde olan adalarda, ...
  • Liquidambar orientalis mill (sığla ağacı)`in morfolojik ve palinolojik özellikleri üzerine araştırmalar 

   Güngördü, Asuman (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Araştırmamızda ekonomik değere sahip, jeolojik devirler den kalma relikt ve Türkiye'ye özgü endemik bir tür olan L. or i- entalis Mill. »in dış ve iç morfolojik özelikleri ile Güneybatı Anadolu'da yayılışının ...
  • Türkiye`nin endemik meşe (Quercus L.) taksonlarının morfolojik özellikleri 

   Çinar Yilmaz, Hatice (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Türkiye'nin Endemik Meşe (Quercus L.) Taksonlannın Morfolojik Özelikleri Bu doktora tezi Türkiye'nin endemik meşe taksonlarının makroskopik ve mikroskopik özeliklerini kapsayan ayrıntılı bir çalışmanın bugüne dek ...