Now showing items 1-11 of 11

  • Akrilik esaslı, iç içe geçmiş ağ yapılı polimerlerin (IPN) sentezi ve uygulamaları 

   Balta, Nursel (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Son yıllarda tekstil endüstrisinde kullanılan boyar madde atık sularından kaynaklanan çevresel kirlenme önemli bir problem oluşturmaktadır. Genellikle, atık sulardan boyar maddelerin gideriminde, kimyasal çöktürme, kimyasal ...
  • Alev geciktirici katkı maddelerinin PVC üzerindeki etkilerinin incelenmesi 

   Aslankiliç, Zuhal (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   PVC'den üretilmiş malzemeler günlük hayatımızda önemli bir yere sahip olup, tüketimi de günden güne artmaktadır. PVC, ısıl ve/veya oksidatif bozunması sırasında dehidroklorinasyon reaksiyonundan dolayı ortama zehirli ...
  • Aşılanmış poliolefinlerin sentezi ve özelliklerinin incelenmesi 

   Mutlu, Mümimne (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZETAŞILANMIŞ POLİOLEFİNLERİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİNİNCELENMESİPolietilen ( PE ), üstün fiziksel ve mekaniksel özellikleri nedeniyle çok yaygın kullanımalanına sahip polimerlerin başında gelir. PE'nin vinil monomerleri ...
  • Hurda polietilen karakterizasyonu ve geri dönüşümün ürün özellikleri üzerindeki etkisinin incelenmesi 

   Oğuz, Nesrin (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada ekstrüzyonla boru üretimi esnasında oluşmuş yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) borulardan elde edilmiş hurdalar ve piyasadan temin edilen geri dönüştürülmüş polietilenlerin üretimde tekrar kullanılabilirliği ...
  • Modifiye poliimidler ve uygulamaları 

   Deligöz, Hüseyin (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Özet Modifiye Poliimidler ve Uygulamaları Bu çalışmada, ilk defa silisyum içeren poli(üretan-imid) yapısında modifiye polimerlerin sentezi iki farklı yöntemle gerçekleştirilmiştir. Ayrıca poli(amid-imid) yapısında çapraz ...
  • Poli(etilen tereftalat)-polipropilen harmanlarının kristalizasyon özelliklerinin incelenmesi 

   Gümüş, Ebru (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Polimerik malzemeler üstün kimyasal, fiziksel ve ekonomik özellikleriyle günümüzde en yaygın kullanılan malzemelerdendir. Gelişen teknolojinin malzeme ihtiyaçları, malzemelerin çok daha üstün performans göstermesini ...
  • Poliakrilat sodyum tuzunun sentezi ve tekstil sanayiinde iyon tutucu olarak kullanılması 

   Gülbahar, Refik (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Tekstil sanayiinde boyama öncesi işlemlerde iyon tutucu olarak fosfonat bazlı kimyasalların kullanıldığı bilinmektedir. Gelişen teknolojiyle birlikte tekstil sanayiinde poliakrilik asit sodyum tuzunun iyon tutucu olarak ...
  • Polietilenin çapraz bağlanmasının DSC ile incelenmesi 

   Ceylan, Tülay (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Polietilenin Çapraz Bağlanmasının DSC (Differential Scanning Calorimetry) İle İncelenmesi Bu araştırmada, silan aşılanmış, orta yoğunluklu polietilen boru örneklerinin su ile çapraz bağlanma reaksiyonu, zaman ve ...
  • Poliolefin-kil nanokompozitler için modifiye organo killerin sentezi ve karakterizasyonu 

   Karagöz, Telfun (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada; 3 adet farklı katyonik yüzey aktif maddenin farklı konsantrasyonları ile (kilin katyon değiştirme kapasitesine eş değer, 2 ve 3 katı) montmorillonitin reaksiyonu sonucu elde edilen organokillerin özellikleri ...
  • Silikon köpük üretimi ve özelliklerinin incelenmesi 

   Yakut, Özgül (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada çeşitli katkı maddeleri kullanılarak üretilen silikon köpüklerde eklenen katkı maddeleri ile silikon köpük yapısındaki ve özelliklerindeki değişimlerin incelenmesi amaçlanmıştır.Silikon köpükler, ısıya, hava ...
  • Şekillendirilmiş poliolefinlerin DSC (Differential scanning calorimetry) ile incelenmesi 

   Durmuş, Ali (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Şekillendirilmiş Poliolefinlerin DSC (Differential Scanning Calorimetry) ile İncelenmesi Bu araştırmada çeşitli poliolefinlerin erime ve kristallerime davranışları DSC yöntemi ile incelenerek bilimsel veriler ortaya ...