Now showing items 1-1 of 1

    • Kerkük ağır petrolünün sonokatalatik oksidasyonla kükürt giderimi 

      Hassan, Habib (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      Kerkük Ağır Ham Petrol ve asfalten fraksiyonunun hidrojen peroksit ve formik asit ileSonokatalitik oksidatif desülfürizasyonu (SCODS), faz transfer ajan olarak tetra-n-oktilamonyum bromür ve katalizör olarak tungstofosforik ...