Now showing items 1-1 of 1

    • Ap yıldızı alfa Dor (HD 29305)`un atmosferik parametrelerinin tayini 

      Hamami, İpek (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      III ÖZ AP YILDIZI a DOR (HD 29305)' UN ATMOSFERİK PARAMETRELERİNİN TAYİNİ Bir Ap yıldızı olan a Dor (HD 29305)' un atmosferik parametreleri (efektif sıcaklık Teff ve yüzey gravitesi log g) üç farklı metod (yıldızın ...