Now showing items 1-2 of 2

  • Atıksu arıtma tesisi çamurlarının değişik amaçlarla kullanımının araştırılması 

   Aydin, Serdar (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZETATIKSU ARITMA TESİSİ ÇAMURLARININ DEĞİŞİK AMAÇLARLAKULLANIMININ ARAŞTIRILMASISon yıllarda Türkiye'de evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde yüksekmiktarlarda arıtma çamurları oluşmaktadır. Arıtma çamuru ...
  • Temas havalandırmalı sistemlerde Mn (II)`nin oksidasyonu 

   Aydin, Serdar (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET TEMAS HAVALANDIRMALI SİSTEMLERDE Mn(n)'NIN OKSIDASYONU Son yıllarda su kalitesi üzerine yapılan çalışmalar da, tatlı su kaynaklarının taşıdığı iz miktardaki kirletici parametrelerin, insan sağlığı üzerinde ve ...