Now showing items 1-2 of 2

  • Makina öğrenme yöntemleriyle genom dizilim verilerinin analizi 

   Gümüş, Ergün (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Geçtiğimiz yüzyılda biyoloji ve genetik alanında yaşanan ilerlemeler ?Biyoinformatik? isimli yeni bir disiplinin oluşumuna ve insanoğlunun dünyadaki canlı çeşitliliğini, hastalıklara neden olan etmenleri ve çözümlerini ...
  • Yüz tanıma problemine karma yöntemlerin uygulanması 

   Gümüş, Ergün (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   İnsan ayırt etme problemi uzun süredir üzerinde çalışılan ve öne sürülen yeni yöntemlerle hâlâ gelişmekte olan bir konudur. Günümüze kadar bu problemin çözümüne yönelik olarak biyolojik özelliklerin ayırt edici yönlerini ...